Personvernerkæring

Sist oppdatert 30. november 2023

Denne personvernerklæringen beskriver retningslinjene for FORDREKORD, Tverrveien 5, Stavanger, Rogaland 4025, Norway, epost: fordrekord@gmail.com. phone: +47 95868578 om innsamling, bruk og utlevering av informasjonen din som vi samler inn når du bruker nettsiden vår ( https://fordrekord.no/ ). (tjenesten»). Ved å få tilgang til eller bruke tjenesten, samtykker du til innsamling, bruk og utlevering av informasjonen din i samsvar med denne personvernerklæringen. Hvis du ikke samtykker til det samme, vennligst ikke gå inn på eller bruk tjenesten.

 

Vi kan endre denne personvernerklæringen når som helst uten forvarsel til deg og vil legge ut den reviderte personvernerklæringen på tjenesten. De reviderte retningslinjene trer i kraft 180 dager etter at de reviderte retningslinjene er lagt ut i tjenesten, og din fortsatte tilgang til eller bruk av tjenesten etter dette tidspunktet vil utgjøre din aksept av den reviderte personvernerklæringen. Vi anbefaler derfor at du går gjennom denne siden med jevne mellomrom.

 

Informasjon vi samler inn

 

Vi vil samle inn og behandle følgende personopplysninger om deg:

 

Navn


E-post


Mobil


Betalingsinformasjon


Hvordan vi bruker informasjonen din:


Vi vil bruke informasjonen vi samler inn om deg til følgende formål:


Administrer kundeordre


Hvis vi ønsker å bruke informasjonen din til andre formål, vil vi be deg om samtykke og vil bruke informasjonen din bare når vi mottar ditt samtykke, og deretter kun til formålet/formålene som gir omsenting med mindre vi er pålagt å gjøre noe annet av lov.


Hvordan vi deler informasjonen din:


Vi vil ikke overføre din personlige informasjon til noen tredjepart uten å søke ditt samtykke, bortsett fra i begrensede omstendigheter som beskrevet nedenfor:


Analytics


Vi krever at slike tredjeparter bruker personlig informasjon overfører vi kun til dem for formålet det ble overført til og ikke å beholde den lenger enn det som kreves for oppfyller nevnte formål.


Vi kan også avsløre din personlige informasjon for følgende: (1) for å overholde gjeldende lover, forskrifter, rettskjennelser eller andre juridiske prosesser; (2) for å håndheve avtalene dine med oss, inkludert denne personvernerklæringen; eller (3) for å svare på påstander om at din bruk av tjenesten bryter med tredjeparts rettigheter. Dersom Tjenesten eller vårt selskap fusjoneres eller erverves med et annet selskap, vil informasjonen din være en av eiendelene som overføres til den nye eieren.


Oppbevaring av informasjonen din:


Vi vil beholde din personlige informasjon hos oss i 90 dager til 2 år etter at brukerkontoer forblir inaktive eller så lenge vi trenger den for å oppfylle formålene som den ble samlet inn for som beskrevet i denne personvernerklæringen. Vi kan trenge å oppbevare visse opplysninger i lengre perioder, for eksempel journalføring/rapportering i samsvar med gjeldende lov eller av andre legitime grunner som håndhevelse av juridiske rettigheter, forebygging av svindel osv. Gjenværende anonym informasjon og samlet informasjon, ingen av disse identifiserer deg (direkte eller indirekte), kan lagres på ubestemt tid.


Dine rettigheter:


Avhengig av loven som gjelder, kan du ha rett til å få tilgang til og korrigere eller slette dine personopplysninger eller motta en kopi av dine personopplysninger, begrense eller protestere mot aktiv behandling av dataene dine, be oss om å dele (portere) dine personopplysninger informasjon til en annen enhet, trekke tilbake ethvert samtykke du har gitt oss til å behandle dataene dine, en rett til å sende inn en klage til en lovfestet myndighet og andre rettigheter som kan være relevante i henhold til gjeldende lover. For å utøve disse rettighetene kan du skrive til oss på fordrekord@gmal.com. Vi vil svare på forespørselen din i samsvar med gjeldende lov.


Vær oppmerksom på at hvis du ikke tillater oss å samle inn eller behandle de nødvendige personopplysningene eller trekke tilbake samtykket til å behandle det samme for de nødvendige formålene, kan det hende du ikke kan få tilgang til eller bruke tjenestene som informasjonen din ble søkt om.


Sikkerhet:


Sikkerheten til informasjonen din er viktig for oss, og vi vil bruke rimelige sikkerhetstiltak for å forhindre tap, misbruk eller uautorisert endring av informasjonen din under vår kontroll. Men gitt de iboende risikoene, kan vi ikke garantere absolutt sikkerhet, og følgelig kan vi ikke garantere eller garantere sikkerheten til informasjonen du sender til oss, og du gjør det på egen risiko.


Tredjepartskoblinger og bruk av informasjonen din:


Tjenesten vår kan inneholde lenker til andre nettsteder som ikke drives av oss. Denne personvernerklæringen tar ikke for seg personvernreglene og annen praksis fra tredjeparter, inkludert tredjeparter som driver et nettsted eller en tjeneste som kan være tilgjengelig via en lenke på tjenesten. Vi anbefaler deg på det sterkeste å lese personvernreglene for hvert nettsted du besøker. Vi har ingen kontroll over og påtar oss intet ansvar for innholdet, personvernreglene eller praksisen til tredjeparts nettsteder eller tjenester.


Klage-/databeskyttelsesansvarlig:


Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående behandlingen av informasjonen din som er tilgjengelig hos oss, kan du sende en e-post til vår klageansvarlige på


Fordrekord - Ole-Jørn Borum,


Tverrveien 5, 4025 Stavanger,


email: fordrekord@gmail.com.


Vi vil behandle dine bekymringer i samsvar med gjeldende lov.