Standard kjøpsvilkår for FordRekord 

For forbrukerkjøp gjelder bestemmelsene i “Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven)“

Selger er FordRekord v/Ole-Jørn Borum, org.nr. 983837026 , Tverrveien 5, N-4025 Stavanger, tlf. +47 95868578, e-postadresse: fordrekord@gmail.com. Kjøper er den forbruker som foretar bestillingen.

Registrering av informasjon (personvernprinsipper)

Opplysninger om kunden registreres utelukkende med det formål å formidle salg av konsertbilletter i kombinasjon med hotellrom etter forespørsel fra kunde. Informasjonen som oppgis, er konfidensiell og deles ikke videre med tredjepart utover den informasjonen Clarion Hotel Stavanger og konsertarrangør Fiskepiren trenger for å identifisere kunden ved innsjekk. Ved registrering for frivillig mottak av elektronisk nyhetsbrev godtar kunden at FORDREKORD oppbevarer adresseopplysninger som navn og e-postadresse med det formål å sende ut nyhetsbrev. FORDREKORD lagrer ikke opplysninger om digitale betalingsmåter som kredittkort, debetkort, elektronisk lommebok eller øvrige betalingsmetoder utover fakturaadresse.

LEVERING

Konsertbilletter i kombinasjon med hotellrom er et spesialtilbud som er satt sammen for tilreisende publikummere til Stavanger. Bekreftelse på kjøp sendes på e-post til kjøper. 

BETALINGEN

Selger kan kreve reservering av betaling for varen fra det tidspunkt den blir bestilt av kjøperen med Vipps!, kredittkort eller debetkort. Ved betaling med faktura blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfrist fremgår av faktura og er minimum 14 dager.

ANGRERETT

Angreretten som gjelder i 14 dager etter at produktet er betalt. 

Kunde som benytter seg av angreretten til å heve kjøpet, er selv forpliktet til å dekke returkostnadene. Returnerte varer kan ikke sendes i oppkrav. Retur merkes tydelig med navn og bestillingsreferanse.

KONFLIKTLØSNING

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jfr. punkt om angrerett. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling, tlf. 23400600 eller www.forbrukertilsynet.no.